Νόστιμη τετράγωνη πίτα Κολιός
Πίτα τετράγωνη Κολιός

Product code: 13211110 / 13211710

Square Pita (Greek Flatbread)

Our square pita at a size of 17×17, 14×14 and 11×11 centimeters is ideal for delicious club sandwiches or little sandwiches that are created by cutting it in half. It is available in plain type or oiled.
It does not contain trans fats and it is 100% appropriate for vegetarians.