Νόστιμη Πίτα Κυπριακή Κολιός
Πίτα Κυπριακή

Product code: 12211905

Pocket Pita

Our pocket pita is ideal to include the stuffing of your preference. You just open it in half and add your favorite ingredients. Otherwise, you can use it to make special sandwiches, calzone or peynirli.

It does not contain trans fats and it is 100% appropriate for vegetarians.

Νόστιμη Πίτα Κυπριακή Κολιός