Νόστιμη βάση πίτσας Κολιός
Βάση για πίτσα

Product code: 11112410

Pizza Base

A fluffy and tasteful pita, it is the absolute base for pizza.
Add sauce, cheese and the toppings you like and make a most delicious meal. It is used by pizza restaurants and other food-service areas.
It does not contain trans fats and it is 100% appropriate for vegetarians.

Νόστιμη βάση πίτσας Κολιός
Βάση για πίτσα Baguette

Product code: 14110850

Pizza Base (Baguette)

A fluffy pita in a rectangular shape, it can become the base for the most delicious pizza, adding the right toppings. It is ideal for pizza restaurants, but also generally in food-service areas.
It does not contain trans fats and it is 100% appropriate for vegetarians.

Νόστιμη βάση πίτσας Κολιός